Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hovmantorp Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hovmantorp Ö 1306 18,3% 28,3% 22,5% 30,9% 8,2% 52,5% 47,5% 0,8% 1,5%
Summa 1306 18,3% 28,3% 22,5% 30,9% 8,2% 52,5% 47,5% 0,8% 1,5%

http://www.val.se