Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hovmantorp V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hovmantorp V 1161 14,6% 33,6% 25,9% 25,9% 7,8% 49,3% 50,7% 0,3% 1,7%
Summa 1161 14,6% 33,6% 25,9% 25,9% 7,8% 49,3% 50,7% 0,3% 1,7%

http://www.val.se