Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ekeberga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ekeberga 802 14,2% 23,7% 25,9% 36,2% 6,6% 49,5% 50,5% 2,4% 2,2%
Summa 802 14,2% 23,7% 25,9% 36,2% 6,6% 49,5% 50,5% 2,4% 2,2%

http://www.val.se