Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ljuder

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ljuder 722 12,9% 25,8% 28,1% 33,2% 7,2% 49,9% 50,1% 2,9% 0,6%
Summa 722 12,9% 25,8% 28,1% 33,2% 7,2% 49,9% 50,1% 2,9% 0,6%

http://www.val.se