Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - S Sandsjö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
S Sandsjö 790 13,7% 23,7% 27,0% 35,7% 6,5% 52,2% 47,8% 2,4% 0,6%
Summa 790 13,7% 23,7% 27,0% 35,7% 6,5% 52,2% 47,8% 2,4% 0,6%

http://www.val.se