Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Urshult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Urshult 1431 13,3% 28,2% 25,9% 32,5% 6,3% 52,4% 47,6% 2,9% 1,3%
Summa 1431 13,3% 28,2% 25,9% 32,5% 6,3% 52,4% 47,6% 2,9% 1,3%

http://www.val.se