Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Aringsås

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Aringsås 1351 15,6% 32,1% 28,5% 23,8% 7,0% 49,0% 51,0% 0,2% 1,3%
Summa 1351 15,6% 32,1% 28,5% 23,8% 7,0% 49,0% 51,0% 0,2% 1,3%

http://www.val.se