Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hjortsberga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hjortsberga 754 16,3% 33,2% 24,4% 26,1% 7,2% 52,1% 47,9% 1,1% 1,3%
Summa 754 16,3% 33,2% 24,4% 26,1% 7,2% 52,1% 47,9% 1,1% 1,3%

http://www.val.se