Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Slätthög-Mistelås-Moheda V

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Slätthög-Mistelås-Moheda V 1763 14,8% 26,4% 25,6% 33,1% 7,3% 51,0% 49,0% 0,3% 0,9%
Summa 1763 14,8% 26,4% 25,6% 33,1% 7,3% 51,0% 49,0% 0,3% 0,9%

http://www.val.se