Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Moheda Ö

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Moheda Ö 1001 15,0% 33,5% 26,4% 25,2% 9,0% 52,4% 47,6% 0,2% 1,3%
Summa 1001 15,0% 33,5% 26,4% 25,2% 9,0% 52,4% 47,6% 0,2% 1,3%

http://www.val.se