Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norregård

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norregård 1222 14,3% 39,1% 24,9% 21,7% 5,1% 48,3% 51,7% 1,1% 2,5%
Summa 1222 14,3% 39,1% 24,9% 21,7% 5,1% 48,3% 51,7% 1,1% 2,5%

http://www.val.se