Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1518 18,5% 27,9% 21,2% 32,3% 6,9% 47,8% 52,2% 1,0% 4,9%
Summa 1518 18,5% 27,9% 21,2% 32,3% 6,9% 47,8% 52,2% 1,0% 4,9%

http://www.val.se