Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Haganäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Haganäs 990 15,4% 24,2% 25,6% 34,8% 5,8% 45,6% 54,4% 0,8% 2,7%
Summa 990 15,4% 24,2% 25,6% 34,8% 5,8% 45,6% 54,4% 0,8% 2,7%

http://www.val.se