Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Traryd-Hinneryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Traryd-Hinneryd 990 13,3% 23,3% 28,9% 34,4% 5,3% 54,3% 45,7% 2,3% 2,3%
Summa 990 13,3% 23,3% 28,9% 34,4% 5,3% 54,3% 45,7% 2,3% 2,3%

http://www.val.se