Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Öster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Öster 1498 25,8% 30,4% 17,0% 26,8% 8,3% 46,7% 53,3% 0,3% 1,2%
Summa 1498 25,8% 30,4% 17,0% 26,8% 8,3% 46,7% 53,3% 0,3% 1,2%

http://www.val.se