Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Väster

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Väster 1664 25,7% 24,8% 18,0% 31,4% 7,7% 48,6% 51,4% 0,2% 1,7%
Summa 1664 25,7% 24,8% 18,0% 31,4% 7,7% 48,6% 51,4% 0,2% 1,7%

http://www.val.se