Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hollstorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hollstorp 1290 21,7% 41,6% 19,0% 17,7% 10,0% 48,6% 51,4% 0,2% 1,2%
Summa 1290 21,7% 41,6% 19,0% 17,7% 10,0% 48,6% 51,4% 0,2% 1,2%

http://www.val.se