Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nöbbele

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nöbbele 540 14,6% 31,1% 28,3% 25,9% 7,8% 50,7% 49,3% 0,9% 0,2%
Summa 540 14,6% 31,1% 28,3% 25,9% 7,8% 50,7% 49,3% 0,9% 0,2%

http://www.val.se