Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Åby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Åby 984 14,1% 34,1% 26,7% 25,0% 7,0% 51,3% 48,7% 1,0% 1,0%
Summa 984 14,1% 34,1% 26,7% 25,0% 7,0% 51,3% 48,7% 1,0% 1,0%

http://www.val.se