Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sandsbro Västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sandsbro Västra 1557 14,5% 43,9% 18,3% 23,3% 6,4% 49,9% 50,1% 0,3% 1,5%
Summa 1557 14,5% 43,9% 18,3% 23,3% 6,4% 49,9% 50,1% 0,3% 1,5%

http://www.val.se