Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rottne Norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rottne Norra 867 19,0% 34,1% 23,1% 23,8% 9,5% 51,6% 48,4% 0,3% 0,5%
Summa 867 19,0% 34,1% 23,1% 23,8% 9,5% 51,6% 48,4% 0,3% 0,5%

http://www.val.se