Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lammhult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lammhult 1595 16,3% 26,3% 25,1% 32,4% 7,5% 51,5% 48,5% 0,6% 1,4%
Summa 1595 16,3% 26,3% 25,1% 32,4% 7,5% 51,5% 48,5% 0,6% 1,4%

http://www.val.se