Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Berg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Berg 810 13,2% 32,8% 25,8% 28,1% 7,5% 51,4% 48,6% 0,9% 2,0%
Summa 810 13,2% 32,8% 25,8% 28,1% 7,5% 51,4% 48,6% 0,9% 2,0%

http://www.val.se