Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ringsberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ringsberg 1357 20,6% 25,0% 21,4% 33,0% 5,7% 46,6% 53,4% 0,1% 1,1%
Summa 1357 20,6% 25,0% 21,4% 33,0% 5,7% 46,6% 53,4% 0,1% 1,1%

http://www.val.se