Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norrelid

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norrelid 1753 25,0% 31,5% 18,7% 24,8% 7,9% 45,9% 54,1% 0,5% 1,4%
Summa 1753 25,0% 31,5% 18,7% 24,8% 7,9% 45,9% 54,1% 0,5% 1,4%

http://www.val.se