Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norr

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norr 1179 13,7% 29,9% 27,8% 28,6% 7,3% 46,8% 53,2% 0,3% 0,9%
Summa 1179 13,7% 29,9% 27,8% 28,6% 7,3% 46,8% 53,2% 0,3% 0,9%

http://www.val.se