Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Evedal

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Evedal 1058 21,0% 59,6% 8,6% 10,8% 5,0% 48,4% 51,6% 0,6% 0,4%
Summa 1058 21,0% 59,6% 8,6% 10,8% 5,0% 48,4% 51,6% 0,6% 0,4%

http://www.val.se