Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Pilbäcken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Pilbäcken 1482 27,1% 31,4% 19,4% 22,0% 8,7% 49,5% 50,5% 0,2% 3,1%
Summa 1482 27,1% 31,4% 19,4% 22,0% 8,7% 49,5% 50,5% 0,2% 3,1%

http://www.val.se