Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västra Mark

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västra Mark 1746 17,8% 31,5% 24,1% 26,6% 8,8% 49,8% 50,2% 0,3% 1,4%
Summa 1746 17,8% 31,5% 24,1% 26,6% 8,8% 49,8% 50,2% 0,3% 1,4%

http://www.val.se