Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nya Hovshaga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nya Hovshaga 1185 16,5% 59,8% 14,9% 8,8% 7,3% 51,1% 48,9% 0,4% 0,5%
Summa 1185 16,5% 59,8% 14,9% 8,8% 7,3% 51,1% 48,9% 0,4% 0,5%

http://www.val.se