Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hovshaga Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hovshaga Centrum 1447 20,4% 35,9% 22,9% 20,8% 9,0% 48,6% 51,4% 0,1% 1,6%
Summa 1447 20,4% 35,9% 22,9% 20,8% 9,0% 48,6% 51,4% 0,1% 1,6%

http://www.val.se