Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Kronoberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Kronoberg 1765 16,3% 31,3% 29,5% 22,9% 6,9% 48,8% 51,2% 0,2% 2,4%
Summa 1765 16,3% 31,3% 29,5% 22,9% 6,9% 48,8% 51,2% 0,2% 2,4%

http://www.val.se