Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ljungfälle-Teleborg Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ljungfälle-Teleborg Östra 1491 22,1% 32,0% 24,6% 21,3% 9,5% 49,4% 50,6% 0,3% 1,3%
Summa 1491 22,1% 32,0% 24,6% 21,3% 9,5% 49,4% 50,6% 0,3% 1,3%

http://www.val.se