Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Torparängen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Torparängen 1258 18,8% 31,2% 24,2% 25,8% 7,9% 46,7% 53,3% 0,2% 1,4%
Summa 1258 18,8% 31,2% 24,2% 25,8% 7,9% 46,7% 53,3% 0,2% 1,4%

http://www.val.se