Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ljungby Brunnsgården

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ljungby Brunnsgården 1669 20,9% 26,4% 21,2% 31,6% 8,1% 46,9% 53,1% 0,5% 1,6%
Summa 1669 20,9% 26,4% 21,2% 31,6% 8,1% 46,9% 53,1% 0,5% 1,6%

http://www.val.se