Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ljungby Astrad

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ljungby Astrad 1502 16,8% 39,0% 25,1% 19,1% 9,3% 50,4% 49,6% 0,5% 1,1%
Summa 1502 16,8% 39,0% 25,1% 19,1% 9,3% 50,4% 49,6% 0,5% 1,1%

http://www.val.se