Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ljungby Stensberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ljungby Stensberg 1714 21,9% 34,2% 21,2% 22,6% 9,5% 49,9% 50,1% 0,1% 1,0%
Summa 1714 21,9% 34,2% 21,2% 22,6% 9,5% 49,9% 50,1% 0,1% 1,0%

http://www.val.se