Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ljungby Hammaren

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ljungby Hammaren 1459 28,0% 21,9% 16,1% 34,0% 11,0% 47,1% 52,9% 0,7% 2,8%
Summa 1459 28,0% 21,9% 16,1% 34,0% 11,0% 47,1% 52,9% 0,7% 2,8%

http://www.val.se