Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ryssby-Agunnaryd

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ryssby-Agunnaryd 1726 15,7% 29,0% 26,5% 28,8% 7,5% 52,3% 47,7% 1,0% 0,6%
Summa 1726 15,7% 29,0% 26,5% 28,8% 7,5% 52,3% 47,7% 1,0% 0,6%

http://www.val.se