Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hamneda-Kånna-S Ljunga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hamneda-Kånna-S Ljunga 1496 16,6% 27,3% 26,7% 29,3% 7,1% 54,3% 45,7% 1,1% 0,7%
Summa 1496 16,6% 27,3% 26,7% 29,3% 7,1% 54,3% 45,7% 1,1% 0,7%

http://www.val.se