Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lidhult-Vrå-Torpa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lidhult-Vrå-Torpa 1467 11,2% 25,5% 30,3% 33,0% 5,7% 52,8% 47,2% 2,3% 1,4%
Summa 1467 11,2% 25,5% 30,3% 33,0% 5,7% 52,8% 47,2% 2,3% 1,4%

http://www.val.se