Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Fågelfors

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Fågelfors 402 11,2% 19,7% 27,9% 41,3% 5,2% 48,8% 51,2% 2,5% 1,7%
Summa 402 11,2% 19,7% 27,9% 41,3% 5,2% 48,8% 51,2% 2,5% 1,7%

http://www.val.se