Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Högsby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Högsby 1663 15,6% 25,9% 27,7% 30,9% 6,5% 48,2% 51,8% 0,5% 1,0%
Summa 1663 15,6% 25,9% 27,7% 30,9% 6,5% 48,2% 51,8% 0,5% 1,0%

http://www.val.se