Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Berga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Berga 747 14,9% 26,1% 28,8% 30,3% 8,6% 52,6% 47,4% 0,5% 0,5%
Summa 747 14,9% 26,1% 28,8% 30,3% 8,6% 52,6% 47,4% 0,5% 0,5%

http://www.val.se