Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gullabo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gullabo 501 10,4% 25,0% 29,9% 34,7% 4,0% 52,3% 47,7% 3,0% 1,2%
Summa 501 10,4% 25,0% 29,9% 34,7% 4,0% 52,3% 47,7% 3,0% 1,2%

http://www.val.se