Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Söderåkra 1

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Söderåkra 1 1168 16,0% 28,1% 24,5% 31,4% 8,3% 50,0% 50,0% 0,7% 1,2%
Summa 1168 16,0% 28,1% 24,5% 31,4% 8,3% 50,0% 50,0% 0,7% 1,2%

http://www.val.se