Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Mörbylånga-Kastlösa

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Mörbylånga-Kastlösa 1727 14,0% 24,5% 25,4% 36,1% 6,8% 47,1% 52,9% 0,3% 1,2%
Summa 1727 14,0% 24,5% 25,4% 36,1% 6,8% 47,1% 52,9% 0,3% 1,2%

http://www.val.se