Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gårdby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gårdby 1191 14,7% 25,9% 30,0% 29,5% 5,8% 51,5% 48,5% 0,7% 1,4%
Summa 1191 14,7% 25,9% 30,0% 29,5% 5,8% 51,5% 48,5% 0,7% 1,4%

http://www.val.se