Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Glömminge

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Glömminge 508 13,0% 27,6% 26,0% 33,5% 5,5% 50,0% 50,0%   1,0%
Summa 508 13,0% 27,6% 26,0% 33,5% 5,5% 50,0% 50,0% 1,0%

http://www.val.se