Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Snäckstrand

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Snäckstrand 1349 12,4% 32,2% 26,0% 29,4% 6,6% 49,2% 50,8% 0,4% 1,0%
Summa 1349 12,4% 32,2% 26,0% 29,4% 6,6% 49,2% 50,8% 0,4% 1,0%

http://www.val.se